OBRAZEC STANDARDNIH INFORMACIJ za pogodbe o paketnem potovanju
OBRAZEC STANDARDNIH INFORMACIJ za pogodbe o paketnem potovanju

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.
Zato boste upravičeni dovseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Podjetje Gor turizem, d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti.
Poleg tega podjetje Gor turizem, d.o.o. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov,  zagotavlja  jamstvo,  da  se  v  primeru  njegovih/njihovih  likvidnostnih  težav 
povrnejo  vaša  plačila  in  zagotovi  vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.
 

Ključne pravice na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:

 • Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
 • Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
 •  Potrošniki  prejmejo  telefonsko  številko  za  nujne  primere  ali  podatke  o  kontaktni  točki,  prek  katere  lahko  pridejo  v  stik  z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 • Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo
 • Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v  nobenem  primeru  pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov  cene  turističnega  paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
 • Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode. 
 • Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale naturistični paket.
 •  Poleg  tega  potrošniki  lahko  odstopijo  od  pogodbe  kadar  koli  pred  začetkom  turističnega  paketa  proti  plačilu  ustrezne  in upravičene odstopnine.
 • Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijood pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
 • Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 • Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
 • Če  ima  organizator  potovanja  ali  prodajalec  potovanja,  kadar  zagotavlja  jamstvo  v  primeru  likvidnostnih  težav,  likvidnostne težave,  se  plačila  povrnejo.  Če  ima  organizator  potovanja  ali  prodajalec  potovanja,  kadar  zagotavlja  jamstvo  v  primeru likvidnostnih  težav,  likvidnostne  težave  po  začetku  turističnega  paketa  in  je  v  turistični  paket  vključen  prevoz,  se  zagotovi povratek potrošnikov. Podjetj Gor turizem, d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovilo pri Zavarovalnici Sava d. d.. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav podjetja Gor turizem, d.o.o., se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt.


Podjetje Gor turizem, d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav, ki ga ureja ZVPot, zagotovilo z premoženjskim zavarovanjem za likvidnostne težave organizatorja, ki ga je po njegovem naročilu izdala Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor z zavarovalno polico številka 543-0970246.

Če se izvedba pogodbeno dogovorjenih storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav podjetja Gor turizem, d.o.o., se potrošniki obrnejo na Zavarovalnico Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 200 Maribor; telefon 080 19 20; elektronski naslov: info@zav-sava.si.
 
Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513.
 
 
Obrazec standardnih informacij za povezane potovalne aranžmaje
Če po izbiri in plačilu ene potovalne storitve prek našega podjetja Gor turizem, d.o.o. rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za  turistične  pakete.  Podjetje  Gor turizem,  d.o.o.  zato  ne  bo  odgovorno  za  ustrezno  izvedbo  posameznih potovalnih storitev. Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. Če pa med istim obiskom podjetja Gor turizem, d.o.o. ali stikom z njim rezervirate kakršne koli dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru podjetje Gor turizem, d.o.o. v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil podjetju Gor turizem, d.o.o. za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav podjetja Gor turizem, d.o.o..
Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. Podjetje Gor turizem, d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovilo pri Zavarovalnici Sava d.d. Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt, če storitve zaradi likvidnostnih težav podjetja Gor turizem, d.o.o. niso izvedene.
Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki niso del podjetja Gor turizem, d.o.o., ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam podjetja Gor turizem, d.o.o..
 
Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513.